W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Rejonowy w Świeciu

ul. Sądowa 12
86-100 Świecie

Tel. centrali (52) 333-28-01  
Fax sądu: (52) 333-28-12

Adres e-mail: sad@swiecie.sr.gov.pl

UWAGA!
Od 18 listopada 2019 roku kasa Sądu Rejonowego w Świeciu obsługuje wyłącznie transakcje gotówkowe.

UWAGA!
Od 1 stycznia 2020 roku kasa Sądu Rejonowego w Świeciu czynna jest w godzinach 8:00-10:00.


Mediacja

Wersja strony w formacie XML

W ramach działalności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departamentu Sprawa Społecznych i Zdrowia, Wydziału Polityki Społecznej, Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy funkcjonuje Pogotowie dla ofiar Przemocy w Rodzinie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia”.
Dla osób dotkniętych i zagrożonych przemocą realizowane są m.in. mediacje rodzinne. Są one całkowicie bezpłatne dla uczestniczących stron konfliktu.
Mediacje prowadzone są w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego na ulicy Marii Skłodowskiej – Curie 73 w Toruniu przez Panią Agnieszkę Regel - wykwalifikowanego mediatora oraz radcę prawnego.
Wszelkie informacje o funkcjonowaniu Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii, o mediacjach oraz zapisy na mediacje – pod nr telefonu 56-659 13 99.

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach karnych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 13 czerwca 2003 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych
(Dz.U. 2003,Nr 108, poz. 1020).

Mediatorem w sprawach karnych może być osoba godna zaufania, która:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
 • ukończyła 26 lat,
 • biegle włada językiem polskim,
 • nie była karana za przestępstwo umyślne,
 • posiada umiejętności likwidowania konfliktów oraz wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego wiedzę, w szczególności w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa,
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków.
Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych powinna złożyć:
 • wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych,
 • życiorys,
 • opinię zawodową z miejsca pracy,
 • dokumenty potwierdzające  posiadanie umiejętności likwidowania konfliktów oraz wiedzę wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego, w szczególności  w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa - rekomendacje osób godnych zaufania (referencje, listy polecające),
 • kserokopię dowodu osobistego 1 i 2 strona,
 • informację o miejscu przeprowadzania mediacji,
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich (w formie odręcznie napisanego oświadczenia),

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania osoby na listę mediatorów podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, p. 4,  tel. 52-32-53-250.

Załączone do wniosku kserokopie dokumentów winny być poświadczone notarialnie (za zgodność z oryginałem) lub przez pracownika Sądu Okręgowego.


Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach nieletnich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. 2001, Nr 56, poz. 591).


Mediatorem w sprawach nieletnich może być osoba godna zaufania, która:

 • ukończyła 26 lat,
 • korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych,
 • biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie,
 • posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży,
 • posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
 • odbyła szkolenie dla mediatorów.
Mediatorem w sprawach nieletnich nie może być:
- czynny zawodowo:
 • sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw,
 • adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i aplikant notarialny,
 • komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii,
 • funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej,
 • pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, 
 • pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz,

- ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz społeczny kurator sądowy,

- osoba, która w sprawie nieletniego była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię nieletniego, a także osoba co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich powinna złożyć:
 • wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich,
 • życiorys,
 • kserokopię dokumentów stwierdzających posiadanie wykształcenia w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa,
 • opinię zawodową z miejsca pracy,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie umiejętności likwidowania konfliktów - rekomendacje osób godnych zaufania (referencje, listy polecające),
 • kserokopię dowodu osobistego 1 i  2 strona,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla mediatorów,
 • informację o miejscu przeprowadzania mediacji,
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich (w formie odręcznie napisanego oświadczenia).     


Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania osoby na listę mediatorów podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, p. 4,  tel. 52-32-53-250.

Załączone do wniosku kserokopie dokumentów winny być poświadczone notarialnie (za zgodność z oryginałem) lub przez pracownika Sądu Okręgowego.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane