Ustaleń dokonano korzystając z akt gruntowych Świecie II, tom VII, karta 98,  Dział I - właściciel Skarb Państwa - Sądownictwo.
Wpis dokonano na podstawie szeregu umów kupna - sprzedaży na podstawie, których nabyto place następnie skomasowane z przeznaczeniem budowy Sądu Królewskiego. Wpis dokonany został dnia 13 lutego 1913 roku na podstawie Rozporządzenia z dnia 28 czerwca 1914 roku. Na mocy ustawy z 14 lipca 1920 roku/Dz.U. Nr 62/ nieruchomość ta została przekazana Skarbowi Państwa Polskiego Urzędowi Sądownictwa - Zarząd Sprawiedliwości. Zapisu tego dokonano w karcie 98 z dnia 16 września 1922 roku na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 roku - "prawo o ustroju sądów powszechnych, / Dz.U.Nr.12 poz.93 utworzono Sąd Grodzki w Świeciu, następnie ustawą z dnia 20 lipca 1950 roku o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych /Dz.U.Nr.38, poz.347/ - powołano Sąd Powiatowy w Świeciu.
W roku 1973 roku z sekcji nieprocesowej Wydziału cywilnego wyodrębniony został Wydział Rodzinny i Nieletnich z którego dnia 13 maja 1983 roku utworzono Wydział Rodzinny i Nieletnich (Sąd Rodzinny).

W 1975 roku /Dz.U.Nr.18, poz 99/ Sąd Powiatowy w Świeciu przekształcono na Sąd Rejonowy w Świeciu. W czerwcu 1985 roku powstaje Sąd Pracy.
W 1990 roku przy Sądzie Rejonowym w Świeciu zaczęło działać Kolegium d/s Wykroczeń. Dnia 17 października 2001 roku przestaje funkcjonować Kolegium d/s Wykroczeń a w jego miejsce powołano Wydział Cywilno - Karny,  przekształcony w lipcu 2002 roku w Wydział Grodzki (Sąd Grodzki).
Następnie od dnia 1 października 1992 roku zaczyna funkcjonować w Sądzie Wydział Ksiąg Wieczystych- /Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 1991  roku/Dz,U.Nr.53 poz. 230/

Z dniem 1 stycznia 2013 roku Sąd Rejonowy w Tucholi staje się Wydziałami Zamiejscowymi Sądu Rejonowego w Świeciu, a właściwość terytorialna Sądu obejmuje 3 powiaty: świecki, tucholski oraz sępoleński /Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012 r. Dz. U. z dnia 11.10.2012 r. poz. 1121 /

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych ( Dz.U. z 2014r. poz. 1404) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1407) z dniem 1 stycznia 2015 roku w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy tworzy się Sąd Rejonowy w Tucholi i ustala się obszar właściwości Sądu Rejonowego w Tucholi dla gmin: Cekcyn, Gostycyn, Kamień Krajeński, Kęsowo, Lubiewo, Sępólno Krajeńskie, Sośno, Śliwice, Tuchola i Więcbork.