OGÓLNE ZASADY PRZYDZIAŁU SPRAW SĘDZIOM  1. Przydział do rozpoznania spraw sędziom orzekającym w Wydziałach następuje według kolejności ich wpływu do Sądu.  1. W III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Świeciu przydział spraw następuje według kryterium terytorialnego.