KONTO DOCHODÓW:
(wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych , rodzinnych i karnych) NBP O/O Bydgoszcz  60101010780023232231000000

KONTO DEPOZYTÓW:
(poręczenia majątkowe; wadia i zabezpieczenia umów , sumy depozytowe) BGK o. w Toruniu 50 1130 1017 0021 1000 3590 0004

UWAGA!
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisem art. 83a Ustawy o finansach publicznych od 01.01.2015 r. sumy depozytowe (wadia, zabezpieczenia, poręczenia) podlegają konsolidacji Ministerstwa Finansów. W związku z tą zmianą wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE w kasie Sądu.
Od 01.01.2015 r. wpłaty sum depozytowych (wadia, zabezpieczenia, poręczenia) należy realizować wyłącznie poprzez rachunki bankowe.

KONTO ZALICZEK:
(zaliczki na wynagrodzenia biegłych, tłumaczy i kuratorów)

NBP O/O Bydgoszcz 97101010780023231398000000

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
(nawiązki i świadczenia na rzecz Funduszu)

BGK o. w Toruniu  69113010750002613358200001