Na podstawie art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.poz. 1062) na Koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Świeciu została wyznaczona Pani Sylwia Ledzińska.

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:
1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Sąd;
2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
3. Monitorowanie działalności Sądu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

Kontakt:

Sylwia Ledzińska
Koordynator do spraw dostępności
Sądu Rejonowego w Świeciu
ul. Sądowa 12, pokój nr 29
86-100 Świecie
tel. 52 33 32 809
email: sylwia.ledzinska@swiecie.sr.gov.plZałączniki: