Na podstawie art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.poz. 1062) na Koordynatora do spraw dostępności dla sądów apelacji gdańskiej została wyznaczona Pani Ewa Wierzbicka.Załączniki: