Na podstawie art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.poz. 1062) na Koordynatora do spraw dostępności dla sądów apelacji gdańskiej została wyznaczona Pani Ewa Wierzbicka.

Koordynator ds. dostępności, tel. 58 76 28 686,
e-mail: koordynator-zsd @gdansk.sa.gov.plZałączniki: