W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Świeciu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Sąd Rejonowy w Świeciu.

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-08.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-02.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-04-02.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszędzie zachowany jest odpowiedni kontrast
  • nagłówki nie są użyte w odpowiedniej hierarchii
  • tabele nie posiadają zadeklarowanych nagłówków
  • linki nie są jasno opisane
  • fokus jest mało widoczny
  • dokumenty Word i PDF zamieszczone na stronie nie są dostępne cyfrowo

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Sylwia Ledzińska. Kontakt: sylwia.ledzinska@swiecie.sr.gov.pl, tel. 523332809. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Sąd Rejonowy w Świeciu odpowiada Sylwia Ledzińska, sylwia.ledzinska@swiecie.sr.gov.pl, tel.523332809.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja – Sąd Rejonowy w Świeciu

ul. Sądowa 12

Lokalizacja i dojazd

Budynek położony jest w pobliżu skrzyżowania ulic Sądowej i Pocztowej.  

Budynek Sądu jest dwupiętrowy. Prowadzi do niego jedno wejście główne od ul. Sądowej. Dojście do budynku jest równe, gładkie i ma szerokość min. 1,8 m. Do drzwi wejściowych prowadzą 4 schody. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Przy wejściu nie ma zamontowanego domofonu ani przycisku przywołania.

Platforma dźwigowa (winda)
Od podwórza budynku Sądu dostępna jest platforma dźwigowa, którą można przemieścić się na wszystkie poziomy budynku omijając w ten sposób bariery architektoniczne. Platforma może być obsługiwania samodzielnie lub przez pracownika Sądu. Drzwi wejściowe, od tej strony budynku, nie otwierają się automatycznie. Przed wejściem na podwórze zamontowany jest domofon. Brak przycisku przywołania. 
Szerokość kabiny dźwigu wynosi 110 cm x 145 cm. Panel sterujący nie jest wyposażony w dodatkowe oznakowania dla osób niewidomych. Platforma dźwigowa nie jest wyposażona w komunikaty głosowe informujące o numerze piętra i kierunku jazdy.
Na budynku Sądu, przy jego wejściu głównym od ul. Sądowej, znajduje się informacja ze znakiem kierunkowym o lokalizacji windy.

Oznaczenie
Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną.

Parking + Miejsca postojowe
1 ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowane od strony ul. Sądowej.

Biuro Podawcze
Biuro Podawcze zlokalizowane jest na parterze budynku od wejścia głównego. Do punktu tego można dostać się od wejścia od strony ulicy Sądowej po pokonaniu 3 schodów wewnątrz budynku (brak platformy schodowej). Lada nie jest obniżona do wysokości 80 cm. Brak jest również miejsca na nogi pod blatami.

Punkt Obsługi Interesanta (POI)

Punkt Obsługi Interesanta zlokalizowany jest na parterze budynku od wejścia głównego. Do punktu tego można dostać się od wejścia od strony ulicy Sądowej po pokonaniu 3 schodów wewnątrz budynku (brak platformy schodowej) i przejściu przez bramkę kontrolną - detektor metalu o szerokości wewnętrznej 75 cm. Przed bramką kontrolą po prawej stronie znajduje się bramka uchylna a po lewej dwukierunkowa bramka obrotowa. Szerokość bramki uchylnej zapewnia swobodne przemieszczenie się w kierunku bramki kontrolnej. Lada przy POI nie jest obniżona do wysokości 80 cm. Brak jest również miejsca na nogi pod blatami. W budynku dostępna jest również czytelnia akt.

W Punkcie Obsługi Interesanta znajduje się urządzenie wspomagające słuch w postaci przenośnej pętli indukcyjnej. Istnieje również możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej w trakcie rozprawy, należy wówczas wypożyczyć pętlę z Punktu Obsługi Interesanta.

Trasa wolna od przeszkód
Aranżacja przestrzeni, szerokość korytarzy oraz platforma dźwigowa (winda) zapewniają trasę wolną od przeszkód.

Toaleta
Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze. Brak takiej toalety na piętrze budynku.

Obsługa osób słabosłyszących
Brak stacjonarnych pętli indukcyjnych. W Punkcie Obsługi Interesanta znajduje się przenośna pętla indukcyjna. 

Obsługa niesłyszących
Usługa tłumacza języka migowego oraz systemu językowo-migowego online - dostępne. Możliwość połączenia się z Sądem za pośrednictwem tłumacza PJM i SJM online. Brak zatrudnionych pracowników posługujących się językiem migowym.

Obsługa niewidomych i słabowidzących
Brak jakichkolwiek oznaczeń, tabliczek w alfabecie Braille’a. Brak, mobilnych oraz stacjonarnych, planów tyflograficznych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Pies asystujący
Osoby z niepełnosprawnościami razem z psami przewodnikami mają prawo wstępu do Sądu.

Wi-Fi
Wi-Fi nie jest dostępne.Lokalizacja – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (ZKSS) z siedzibą w Świeciu

ul. Mestwina 4Lokalizacja i dojazd

Budynek położony jest w pobliżu skrzyżowania ulic Kopernika i Mestwina oraz ulic Stefana Batorego i Mestwina. 


ZKSS zajmuje budynek piętrowy. Prowadzi do niego jedno wejście główne od ul. Mestwina. Dojście do budynku jest równe, gładkie i ma szerokość min. 1,8 m. Do drzwi wejściowych prowadzą 3 schody. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Przy wejściu nie ma zamontowanego domofonu ani przycisku przywołania.

Oznaczenie
Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną.

Parking + Miejsca postojowe
Brak ogólnodostępnych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. 

Biuro Podawcze/POI/ Sekretariat
Brak Biura Podawczego oraz Punktu Obsługi Interesanta. Sekretariat Zespołu zlokalizowany jest na parterze budynku. Lada nie jest obniżona do wysokości 80 cm. Brak jest również miejsca na nogi pod blatem. W budynku brak jest czytelni akt. Interesanci obsługiwani są w pokoju rozmów zlokalizowanym na parterze budynku. W odległości 2,15 m. od drzwi wejściowych do budynku zamontowane są dwuskrzydłowe drzwi szklane, otwierane w jedną stronę (do drzwi zewnętrznych) o maksymalnej szerokości otwarcia 1,60 m. Za drzwiami szklanymi w odległości 1,05 m. po prawej stronie znajduje się bramka uchylna, po lewej bramka obrotowa. Szerokość bramki uchylnej pozwana na swobodne przemieszczenie w głąb budynku.  

Trasa wolna od przeszkód
Aranżacja przestrzeni, szerokość korytarzy i drzwi nie zapewniają trasy wolnej od przeszkód.

Winda
Brak windy.

Toaleta
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Obsługa osób słabosłyszących
Brak stacjonarnych pętli indukcyjnych.

Obsługa niesłyszących
Brak usługi tłumacza języka migowego oraz systemu językowo-migowego online. Brak możliwości połączenia się za pośrednictwem tłumacza PJM i SJM online. Brak zatrudnionych pracowników posługujących się językiem migowym.

Obsługa niewidomych i słabowidzących
Brak jakichkolwiek oznaczeń, tabliczek w alfabecie Braille’a. Brak, mobilnych oraz stacjonarnych, planów tryflograficznych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Pies asystujący
Osoby z niepełnosprawnościami razem z psami przewodnikami mają prawo wstępu.

Wi-Fi
Wi-Fi nie jest dostępne.

Aplikacje mobilne

Strona BIP Sądu Rejonowego w Świeciu posiada interfejs przystosowany do urządzeń mobilnych. Wchodząc na stronę wyświetlana jest szata graficzna i układ odpowiedni dla danego typu urządzenia.

Strona BIP podmiotu, w wersji dla urządzeń klasycznych, jak i dla urządzeń mobilnych, prezentuje identyczną funkcjonalność w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Powiadom znajomego