W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Rejonowy w Świeciu
ul. Sądowa 12
86-100 Świecie

Tel. centrali (52) 333-28-01  
Adres e-mail: sad@swiecie.sr.gov.pl

UWAGA!
Od 18 listopada 2019 roku kasa Sądu Rejonowego w Świeciu obsługuje wyłącznie transakcje gotówkowe.
Od 1 stycznia 2020 roku kasa Sądu Rejonowego w Świeciu czynna jest w godzinach 8:00-10:00.
Sąd Rejonowy w Świeciu informuje, iż nie prowadzi żadnych profili na stronach portali społecznościowych.

Dozór na skazanym

Zgodnie z rekomendacją Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy – Przewodniczącego Terenowej Rady ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Prezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy informuję, iż zgodnie z treścią przepisu art. 170 § 2. Kodeksu karnego wykonawczego sprawowanie dozoru nad skazanymi może być powierzone także stowarzyszeniu, organizacji lub instytucji, do których działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym, albo osobie godnej zaufania; powierzenie dozoru następuje na ich wniosek lub za ich zgodą. Celem takiego rozwiązania jest uczestnictwo w wykonywaniu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, związanych z pozbawieniem wolności. Przewidziane przepisach uprawnienia stowarzyszeń, organizacji i instytucji czynią z nich realne wsparcie kuratorów sądowych.
Stowarzyszenie, organizacja lub instytucja, którym powierzono sprawowanie dozoru, powinny nie później niż w ciągu 14 dni od dnia powierzenia dozoru wyznaczyć przedstawiciela, za jego zgodą, do wykonywania czynności związanych z dozorem.
Do zakresu działania organizacji lub instytucji, którym powierzono sprawowanie dozoru należy w szczególności:
 1. odwiedzanie osób, których dotyczy postępowanie, w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, w tym również w zakładach karnych, oraz kontaktowanie się z ich rodziną,
 2. żądanie niezbędnych informacji i wyjaśnień od osób znajdujących się w okresie próby, objętych dozorem lub tych, na które nałożono obowiązki,
 3. współdziałanie z właściwymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami w zakresie poprawy warunków bytowych i zdrowotnych, zatrudnienia i szkolenia osób, których dotyczy postępowanie wykonawcze,
 4. współdziałanie z administracją zakładów karnych w zakresie odpowiedniego przygotowania skazanych do zwolnienia,
 5. przeglądanie akt sądowych i sporządzanie z nich odpisów w związku z wykonywaniem czynności zleconych przez sąd,
 6. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i zbieranie niezbędnych informacji od organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego, zakładów pracy, stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
 7. podejmowanie innych czynności niezbędnych dla prawidłowego wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających,
 8. udzielanie skazanym innej stosownej pomocy.

Do obowiązków organizacji lub instytucji, którym powierzono sprawowanie dozoru należy w szczególności:
 • sprawowanie dozorów w stosunku do skazanego lub sprawcy,
 • kontrolowanie w okresie próby wykonania przez skazanego lub sprawcę nałożonych na niego obowiązków,
 • składanie wniosków o zmianę okresu próby w sprawach dotyczących wykonywania postanowienia o warunkowym zwolnieniu,
 • składanie wniosków o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego,
 • składanie wniosków o ustanowienie, rozszerzenie lub zmianę obowiązków w okresie próby, o zwolnienie od wykonania tych obowiązków albo o oddanie pod dozór lub zwolnienie od dozoru,
 • składanie wniosków o warunkowe zwolnienie i o odwołanie warunkowego zwolnienia,
 • podejmowanie czynności mających na celu przygotowanie skazanego do zwolnienia z zakładu karnego
 
Za sprawowanie dozoru prezes właściwego sądu przyznaje stowarzyszeniu, organizacji lub instytucji, której powierzono sprawowanie dozoru, na wniosek ich przedstawiciela, miesięczny ryczałt z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych w związku ze sprawowanym dozorem, płatny do 20. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawowania dozoru. Ryczałt za sprawowanie jednego dozoru wynosi od 4% do 8% kwoty bazowej ustalonej dla sądowych kuratorów zawodowych na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Powiadom znajomego